top of page

Biofeedback - neurofeedback szakvélemény készítése az ergoterápiában


ergoterápia neurofeedback biofeedback szakvélemény
Biofeedback - neurofeedback szakvélemény készítése az ergoterápiában

Ergoterápia - Biofeedback - Neurofeedback.Az ergoterápiában szakvélemény alatt kell érteni minden olyan véleményt, amely az ergoterapeuta szakmára vonatkozó jogszabályok, szakmai ajánlások, releváns protokollok elvárásai szerint készült, függetlenül annak formájától, címétől, megjelölésétől és címzettjétől, amely alapján az adott vélemény készült.


A véleményt készítő ergoterapeuta akkor jár el megfelelően, ha az adott tevékenység végzéséhez szükséges képzettséggel és a tevékenység ellátására vonatkozó jogosultsággal rendelkezik, a személyes találkozás során vizsgálatot végzett, a véleményezésre kért alapvizsgálat eredményei teljes körűen rendelkezésére állnak, a véleményében a vizsgálati eredmények, az azokból levont következtetések, illetve a kialakított álláspont és ezek összefüggései; a szakvélemény felhasználója számára is érthető módon, konkrétan megfogalmazottak.


A szakvélemény tartalmazza, hogy kinek a kérésére és milyen célból készült. Mire épül a szakvélemény, anamnesztikus adatokat, az elvégzett pszichofiziológiás vizsgálat illetve munka eredményét, amennyiben terápiás munka zajlott, azok összegzését, a páciens jelenlegi státuszát és javaslatokat.


A vélemény lehet összegző: például egy közös munka lezárásának az írásos összefoglalója, konkrét kérdések megválaszolása: például kognitív funkciók, kapcsolatkészség, társas viszonyulás, fiziológiai státusz a rehabilitáció után vagy közben, speciális kérdések: például demencia felmérés eredménye.


Szakvélemény minden esetben szóban kerül visszajelzésre. Szakvélemény készítésének díja: 24.000,- Ft.

30 views

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page