top of page

Mi a pszichológia?


pszichológia biofeedback
A pszichológia egy igen tág tudományterület, számos szakiránnyal, de alapvetően a viselkedés és a mentális folyamatok vizsgálatának tudománya.A pszichológia szó a görög pszükhé szóból származik, aminek a jelentése: elme. Az -ológia pedig valaminek a tudományát jelenti. Szó szerint tehát a pszichológia „elmetudományt” jelent.


Fontos: a pszichológia nem csupán a mentális folyamatokkal foglalkozik, hanem a viselkedéssel is. Más szóval, a pszichológia érdeklődési területe lefedi a csupán indirekt módon megfigyelhető belső mentális folyamatokat – ilyen a gondolkodás, az érzések vagy a vágyakozás -, de a külső megfigyelhető viselkedéseket is, mint a beszéd, a mosolygás vagy a menekülés.


A definíció másik fontos része, hogy a pszichológia tudomány, azaz objektív, ellenőrizhető és igazolható bizonyítékokon alapszik.


A pszichológia több területen van jelen, mint azt legtöbben gondolják. Nem minden pszichológus működik terapeutakánt, sokan közülük az oktatás, az ipar, a sport területén dolgoznak, de találkozunk börtönökben, kormányhivatalokban, templomokban tevékenykedő pszichológusokkal is, vezethetnek ezenkívül magánpraxist, folytathatnak tanácsadást, dolgozhatnak az emberi kapcsolatok szakértőjeként és természetesen jelen vannak az egyetemek és főiskolák tanszékein.


Nagy vonalakban három fő típusát különböztethetjük meg a pszichológusoknak: a kutatókat, az oktatókat és az alkalmazott pszichológusokat.


A kutató vagy kísérleti pszichológusok az alapvető pszichológiai folyamatokat kutatják, ők alkotják a legkisebb csoportot, de nekik köszönhető az új pszichológiai ismeretek java része. E csoport tagjainak egy kisebb része a magánszektorban vagy magán kutatóintézetekben dolgozik, de a többségük egyetemeken és főiskolákon helyezkedik el, ahol a kutatás mellett tanítanak.


Az oktató pszichológusok hagyományosan a felsőoktatási intézményekben tevékenykednek, ahol is jellemzően nem csupán tanítással foglalkoznak, de kutatnak és publikálnak is.


Az alkalmazott pszichológusok a kutató pszichológusok által létrehozott tudásanyagot felhasználva igyekeznek megoldást találni a legkülönbözőbb emberi problémákra.


Az alkalmazott pszichológusok körében az alábbiak a legnépszerűbb irányzatok:

A munka- és szervezetpszichológus feladata a megfelelő munkaerő kiválasztása és a munkakörnyezet legelőnyösebbé alakítása a produktivitás és a munkamorál szempontjából.


A sportpszichológus feladata, hogy a sportolókat segítse teljesítményük javításában.


Az iskolapszichológus a tanulás és a tanítás szakértője. Foglalkozik a tanulást befolyásoló hatásokkal, az iskolai teljesítményt befolyásoló családi vagy személyes krízisekkel vagy az olyan szociális problémákkal, amint a bandázás, a tinédzserkori terhesség vagy az alkohol- és droghasználat. Diagnosztizálhat tanulási vagy viselkedési problémákat és együttműködik az iskola tanáraival, a szülőkkel és a diákokkal, utóbbiak iskolai előmenetelének segítése, javítása érdekében.


A klinikai és a tanácsadó pszichológus abban segít, hogy a hozzá fordulók jobbá tehessék a szociális és érzelmi hozzáállásukat, vagy hogy meghozhassanak bizonyos nehéz, a párkapcsolatukat, a munkájukat vagy a tanulmányaikat érintő döntéseket.


Az igazságügyi pszichológusok az igazságszolgáltatás és a jog területén hasznosítják pszichológiai tudásukat. Ez a pszichológia egyik legfiatalabb tudományterülete.


A környezetpszichológus célja az ember-környezet kölcsönhatások, interakciók jobbá tétele. Az e területen ténykedő pszichológus vizsgálhatja például a városi kertek hatását a gyerekek iskolai teljesítményére vagy hogy miként lehet a leghatékonyabban ösztönözni környezetbarát viselkedésmódokat, például az újrahasznosítást.A pszichológia nem azonos a pszichiátriával!

Tulajdonképpen minden pszichiáter és a pszichológusok egy része is mentális betegségek kezelésével foglalkozik, de ezzel véget is ér a két terület közötti átfedés.


A pszichiátria az orvostudomány mentális zavarok diagnosztizálásával és kezelésével foglalkozó ága. A pszichiátria az orvostudomány, nem pedig a pszichológia egyik ága. A pszichiáterek orvosi végzettséget szereznek, majd ezt követően szakosodnak a mentális és a viselkedési zavarok kezelésére, amit jellemzően gyógyszerekkel kezelnek. A pszichiátereknek joguk van gyógyszert felírni, illetve egyéb orvosi kezelést folytatni.


Ezzel szemben a pszichológia sokkal szerteágazóbb: illetékességi területéhez tartozik az emberi viselkedés és a mentális folyamtok minden formája, az agyi funkcióktól a társas interakcióig, a mentális jólléttől a mentális zavarokig. A legtöbb pszichológus a mesterképzés során tanul kutatásmódszertant, emellett specializálja magát a fentebb említett területek valamelyikére. És bár a többség doktori fokozatot szerez, orvosi képzettséget általában nem, ezért gyógyszereket sem írhatnak fel.A modern pszichológiának hat fő irányzata van; a biológiai, a kognitív, a behavorista, a holisztikus személyiségfelfogás, a fejlődése és a szociokulturális. Ezek mindegyike az elme és a viselkedés radikálisan új koncepcióból nőtt ki.


A biológiai irányzat; az idegrendszerre, a hormonrendszerre, a génekre és a fizikai tulajdonságokra összpontosít.


A kognitív irányzat; a mentális folyamtokra (például gondoskodás, tanulás, memória, észlelés), az elmére mint komputerszerű gépre, az érzések és a motiváció gondolkodásra és észlelésre tett hatására összpontosít.


A behavorista irányzat a tanulásra, a viselkedésre gyakorolt környezeti kontrollra és az ingerre és a válaszra összpontosít, de nem foglalkozik a mentális folyamatokkal.


A holisztikus személyiségfelfogás magában foglalja;

- a pszichodinamikus nézőpontot, ami a tudattalan motivációkra és a mentális zavarokra összpontosít

- a humanisztikus irányzatot ami a mentális egészséget és az emberi potenciált hangsúlyozza

- és a személyiségpszichológiát ami a személyiségjellemzőket és az egyéni különbségeket emeli ki.


A fejlődési irányzat; az élet során a pszichológiai működésben bekövetkező változásokra és az örökölt tulajdonságokra és a környezetre összpontosít.


A szociokulturális irányzat; a viselkedésre és a mentális folyamatokra tett szociális hatásra, az egyén csoporton belüli működésére és a kulturális különbségekre összpontosít.
Ha tetszett a bejegyzés, csatlakozz az áprilisban induló 5 napos INGYENES minitanfolyamhoz (tematika: depresszió), már szép számmal vagyunk a csoportban, bárki részt vehet!


99 views
bottom of page