top of page

Mi az ergoterápia?


Segítségnyújtás abban, hogy a korábban rutin szerűen végzett tevékenységek területén a rehabilitálandó személy a lehetőségekhez mérten ismét függetlenné váljon elsősorban a „hogyan lehet" kérdésre keresi a választ, és nem pedig a „miért nem lehet"-re.
Mi az ergoterápia célja?

Az alkalmazkodásra képtelen személyt társadalmi és egyéni szempontból maximális önállósághoz juttatni és azt fenntartani funkcióképesség helyreállításának és maximális használatának előmozdítása annak érdekében, hogy segítse az érintett embert a munkahelyi, társadalmi, személyes és otthoni elvárásainak megfelelni és az életben a lehető legteljesebb mértékben részt venni.


Az ergoterápia területei:

- prevenció

- rehabilitáció

- reedukáció

- gondozás

- ápolásAz ergoterápia abból az elvből indul ki, hogy az ember alapvető igénye a cselekvés, és a cselekvés önmagában is elősegíti a szellemi és fizikai egészség létrejöttét.


Az ergoterapeuták olyan különböző életkorú emberekkel foglalkoznak, akiknek a legkülönfélébb testi, lelki, intellektuális, szenzoros vagy emocionális sérülésük van, és ennek következtében akadályozottak az élet tevékenységeinek képességében.

Nehézségeik, problémáik lehetnek az önellátás-önkiszolgálás (pl. stroke, baleset), tanulás-munka (pl. figyelemzavar, ADHD), játék-rekreáció (pl. finommotorika, nagymozgások) területén és a társadalom életében való részvételben (pl. depresszió). Az ergoterapeutákat az érdekli, hogy egy adott sérülés és a környezeti tényezők együttesen hogyan befolyásolják az egyén mindennapi tevékenységeit, kapcsolatait, a családi életben betöltött szerepét, a munkát, a tanulást, a szabadidős tevékenységekben való részvételt.


Az ergoterápia abban nyújt segítséget, hogy a korábban rutinszerűen végzett tevékenységek területén a rehabilitálandó személy a lehetőségekhez mérten ismét függetlenné váljon.


Ennek a terápiának igen fontos jellemzője az, hogy az akadályozott embert nem csupán a diagnózisa alapján közelíti meg, hanem vele együttműködve keresi a legoptimálisabb megoldást az adott cselekvés kivitelezéséhez. Bevonja a rehabilitálandó embert a problémák megoldásába, támogatást nyújt abban, miként tudja hasznosítani meglévő képességeit.


Elsősorban azokra a tevékenységekre fókuszál, amelyek az emberi élet szempontjából fontosak. Szem előtt tarja személyes tényezőket: az egyén életkorát, nemét, képzettségét, szokásait. Figyelembe veszi a környezet akadályozó vagy támogató befolyásolását is, legyen szó akár az épített környezetről, vagy akár a család befogadó, esetleg kevésbé segítő magatartásáról.Ergoterapeuta képzés

Egy rövid összehasonlítással kezdem: a konduktorok és gyógypedagógusok főleg a pedagógiai vonalat közelítik meg és nagyobbrészt fiatalokkal, gyerekekkel foglalkoznak. A gyógytornász mozgásszervi panaszokat kezel a mielőbbi állapotjavulás- valamint a további állapotromlás megelőzése érdekében. Az orvosok a betegséget gyógyítják, az ergoterapeuták a betegségből, sérülésből, fejlődési rendellenességből eredő tehetetlenséget kívánják csökkentetni vagy megszüntetni és ezáltal a páciens életminőségét javítani.


Az ergoterapeuta gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt foglalkozik, mindig az önálló, értelmes tevékenységet helyezi előtérbe. Nem arra törekszik, hogy tökéletesen visszaállítsa az eredeti mozgásformát, hanem arra, hogy a páciens képes legyen egyedül kivitelezni az ellátásához legfontosabb dolgokat.


A négyéves képzés az ápolás és betegellátás alapszakon belül folyik: pediátria, neurológia, pszichiátria, geriátria és ortopédia szakterületen. A diplomájukat megszerzők az orvosi diagnózisra és a saját vizsgálataikra alapozva önállóan kezelési célokat határoznak meg, rövid és hosszú távú kezelési tervet készítenek, elvégzik a tevékenységalapú ergoterápiás kezelést, beavatkozást, majd azt önállóan értékelik. A terápia során a lehető legmagasabb szintű funkciót és önállóságot éri el a beteg. Az ergoterapeuta képes az egyes segédeszközök elkészítésére, módosítására, emellett egyéni és csoportos tanácsadást nyújt.


Az ergoterapeuta, amennyiben pszichológia és neurológia szakterületen végzett tanulmányokat, foglalkozhat Biofeedback és Neurofeedback terápiás kezelésekkel.
Hol kapcsolódik az ergoterápia és a rehabilitációs pszichológia?


Az ergoterápián belül a rehabilitációs pszichológia nehéz tudomány. A terapeuta részéről széles körű elméleti és gyakorlati ismereteket követel meg, valamint olyan empátiakészséget, amely lehetővé teszi, hogy hiteles kapcsolatot teremtsen a páciensekkel, hogy átélje a szerepüket, megértse az attitűdjeiket és a viselkedésüket. Az ergoterapeuta tevékenysége a rehabilitációs pszichológián belül sokrétű: részt vesz a diagnosztikai felmérésekben (pl. tesztek) és a személy fejlesztésében (pl. támogatás, segítő beszélgetések). Az ergoterapeuta a segítő beszélgetések alkalmával a humán tudományok módszereivel vizsgálja és kezeli az emberi viselkedést, az észlelést, az érzelmeket és a gondolkodást. A rehabilitációs pszichológiában a terapeuta nem szimplán megoldja a problémákat - és pipa, hanem segít megtalálni a problémák okát, és rávezet a megoldásokra.

Megmutatja a változás szükségességét és a „miként másképp” lehetőséget. Az ergoterapeuta kognitív felmérő teszteket, vizsgálatokat végez, a rehabilitációs pszichológián belül foglalkozik a párkapcsolatokkal, a krízishelyzetek kezelésével, pálya- és új szakmaválasztási tanácsadással, mindennel, ami emberi, mindennel, ami érzés, érzékelés és gondolkodás. A terapeuta elbeszélget a pácienssel, kikérdezi az életviteléről, meghatározza a személyiség típusát, segít kialakítani a gondolkodás korrekciós módjait. Nem osztogat boldogság-receptet, tanácsok helyett úgy irányítja a beszélgetést, hogy a páciens önmaga találjon rá a saját kérdéseire adandó helyes válaszokra. Az ergoterapeuta nem tudja megváltoztatni az élethelyzeteket vagy adott esetben a páciens megváltozott fizikai képességét, ezzel szemben meg tudja változtatni az adott problémás helyzethez való viszonyulását és megoldást kínál az újonnan kialakult élethelyzethez. Az ergoterapeuta mindig változást generál. Az ergoterapeuta nem bíró, nem foglalkozik azzal, ki a vétkes, viszont segít, hogy a páciens a szituációt egy másik, eddig ismeretlen szemszögből láthassa és megértse. Ha sikerül egy új szemléletet megtanulni, akkor a páciens megszabadul a stressztől, a pszichoszomatikus betegségeitől, a túlzott szorongásaitól, és tartósan megtanulja a kiegyensúlyozott élet lehetőségét, módszereit.


Szeretnél többet olvasni a szakterületeimről és a terápiás lehetőségekről?

A klasszikus ergoterápia mellett, biofeedback és neurofeedback terápiás kezelésekkel foglalkozom.


Az alábbi linkre kattinva elolvashatod a blogon közzétett összefoglalómat:
Szeretnél több bejegyzést olvasni?

Az alábbi menüpontok alatt megtalálod az összes cikkemet:

279 views
bottom of page